Sundhedsfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at indføre de studerende i sundhedsfilosofien, der omfatter dels spørgsmål om, hvad sundhed og sygdom er (fysiske og psykiske sygdommes natur), dels spørgsmål, der knytter sig til behandling og pleje af syge og lidende. Modulet er baseret på et fagligt miljøskifte hvor den studerende efter egen interesse gennemfører et ophold i en sundhedsrelateret praksissammenhæng. Det kunne for eksempel være på institutioner hvor der forskes i sundhed, på sundhedsuddannelser eller inden for sundhedsprofessioner (sygehuse, skadestuer, ambulatorier, osv.). 

Læringsmål

Viden

  • forskellige opfattelser af sundhed og sygdom, herunder viden om kultur-, historie- og/eller samfundsafhængige sygdomsopfattelser
  • centrale videnskabsteoretiske opfattelser af behandling og af det kliniske kollektiv
  • etik og menneskesyn i det kliniske arbejde

Færdigheder

  • at kunne analysere og argumentatorisk diskutere forskellige aspekter, der ligger til grund for behandling og pleje med afsæt i sundhedsfilosofiens teorier og metoder
  • at kunne formidle grundopfattelser i sundhedsfilosofi til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • at gennemføre analyser af det sundhedsfaglige område med et filosofisk udgangspunkt
  • at vælge og håndtere relevante teoretiske og metodiske tilgange til at beskrive og analysere problemstillinger inden for fagfeltet i praksis
  • at indgå selvstændigt og professionelt i tværfagligt samarbejde i studiemæssig sammenhæng og i praksis sammen med praktikere inden for fagfeltet

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsfilosofi
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg som dokumenterer og formidler den studerendes arbejde med en problemstilling inden for det sundhedsfilosofiske felt.

Oplæggets emne aftales på forhånd med den modulansvarlige underviser og skal knytte sig til en på forhånd indleveret refleksionsrapport.

Sidetal: Mellem 10 og 15 sider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Health
ModulkodeBAFIL201911
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet