Filosofisk dialog og vejledning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til det dialogfilosofiske felt med særligt henblik på lade dem stifte bekendtskab med både sags- og personcentrerede dialogformer. Modulet tilrettelægges som et kursusforløb, hvor undervisningen løbende skifter mellem mere traditionel undervisning og øvelsesbaseret undervisning. Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at man fortsat er i sit mentorforløb, da erfaringer herfra skal bruges i undervisningen.

Læringsmål

Viden

 • teorier om samtalen, dens vilkår og dens potentialer på såvel individ- som fællesskabsniveau
 • dialogfilosofi fra Platon til nutiden
 • forskelle og ligheder mellem sags- og personcentrerede dialoger
 • forskelle og ligheder mellem på den ene side filosofiens dialogforståelse og på den anden side professionelle hjælpesamtaler som fx coaching, metoring og terapi
 • forskelle og ligheder mellem individuelle samtaler og gruppesamtaler
 • forskelle og ligheder mellem dialoger gennemført i hhv. organisatorisk og privat regi

Færdigheder

 • at kunne påtage sig procesansvaret for en vejledningssamtale
 • at kunne vejlede både individuelt og i grupper
 • at kunne vælge relevante metodiske og teoretiske tilgange til at gennemføre dialogforløb i forskellige praksiskontekster og på den baggrund varetage filosofisk vejledning
 • at kunne forholde sig refleksivt-konstruktivt til egen praksis som samtalepartner
 • kunne foretage analyse af kommunikationsforløb med særlig henblik på at afdække magt- og konfliktforhold
 • at kunne formidle viden om dialog- og rådgivningsfilosofi i teori og praksis til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • at udvikle, designe og styre filosofiske vejledningsforløb
 • at praktisere filosofisk vejledning, både for enkeltpersoner og for grupper
 • at praktisere filosofisk vejledning, både i organisatoriske og private sammenhænge

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofisk dialog og vejledning
Prøveform
Mundtlig
Der udleveres en case med supplerende vejledningsfilosofiske spørgsmål til den studerende. Til eksamen skal den studerende præsentere og være i dialog omkring sine refleksioner over casen og de tilhørende spørgsmål. Den studerende har minimum en uges forberedelse fra casen udleveres til selve eksaminationen.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter og 10 minutter til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDialogue and Counselling
ModulkodeBAFIL201910
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet