Akademisk og filosofisk introduktionskursus

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til akademiske kvalitetskriterier og metoder samt filosofiens egenart i det akademiske felt, herunder metodiske tilgange til at bringe filosofien i anvendelse. Dertil kommer, at de studerende gennem skriveworkshops præsenteres for værktøjer til at arbejde akademisk og filosofisk med litteratur og tekstfremstilling. Parallelt hermed igangsættes obligatorisk mentorforløb, hvor det er den studerendes eget ansvar at træffe aftale med relevant mentor. Det er en betingelse for at gå til eksamen, at man har været i et mentorforløb. Modulet tilrettelægges som et kursusforløb med en høj grad af dialog og studenteraktivitet.

Læringsmål

Viden

 • akademiske kvalitetskriterier og metoder
 • filosofiens egenart
 • metodiske tilgange til at anvende filosofien
 • overblik over de filosofiske fagområders indhold og genstandsfelt
 • hvad det vil sige at være studerende – og ikke elev

Færdigheder

 • at anvende akademiske arbejdsformer og værktøjer
 • at anvende filosofiske litteratur til at bearbejde en given problemstilling
 • at anvende filosofiske metoder til at bearbejde en given problemstilling

Kompetencer

 • at identificere akademisk og ikke-akademisk tekst
 • at redegøre for og skelne imellem filosofiske og andre videnskabelige fags tilgange til en given problemstilling
 • at identificere og belyse et problem filosofisk
 • at analysere en situation og vælge den rette anvendelsesmetode
 • at kunne disponere og tilrettelægge sin tid som studerende, herunder søge og udvælge relevant litteratur

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk og filosofisk introduktionskursus
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en bunden opgave, der udarbejdes individuelt eller i grupper af to studerende. Opgaven stilles af den modulansvarlige underviser og har fokus på at give den studerende et dybere indblik i, dels hvad det i almindelighed vil sige at arbejde akademisk med en given i almindelighed, og dels og mere specifikt hvad det vil sige at arbejde filosofisk med den samme problemstilling.

Mindst 3 og højest 5 sider pr. studerende.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAcademically and Philosophically Introduction Course
ModulkodeBAFIL20191
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet