Kulturteori og kulturanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kulturvidenskabelig teori og kulturanalysemetoder, samt et emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning, den studerendes skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg i forbindelse med undervisningen, samt et individuelt emnestudie inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Læringsmål

Viden

 • kulturvidenskabelige teorier og metoder på et dybdegående niveau
 • forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og deres anvendelighed i forhold til forskellige kulturfænomener
 • digitale teknologiers indflydelse på kulturen
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et emnestudie.

 

Færdigheder

 • at definere og analysere kulturvidenskabelige problemstillinger, herunder digitale fænomener og problemstillinger
 • analyse af kulturprodukter og kulturelle fænomener
 • at formidle opnået viden om kulturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af kulturvidenskabelige og tværfaglige problemkomplekser.
 • at diskutere sammenhæng mellem anvendte teorier og metoder i forhold til læringsudbyttet
 • at forholde sig kritisk og refleksivt til digitale fænomeners integritet
 • at kommentere på opgavens struktur og analytiske indsigt, herunder at kommentere på projektarbejdets organisering.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturteori og kulturanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 7-dages hjemmeopgave på grundlag af tekstopgivelser.

Den studerende udfærdiger en problemafgrænsning og en bibliografi over tekstopgivelser, som begge skal forhåndsgodkendes af eksaminator. På baggrund heraf fastsætter eksaminator opgavens emne.

Besvarelsen må højst være på 15 sider.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Theory and Analysis
ModulkodeBAENG2210
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet