Sprogforståelse og sprogproduktion 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • engelsk grammatik i praksis
 • oversættelse dansk-engelsk, oversættelse engelsk-dansk og tekstrevision på engelsk
 • introduktion til og anvendelse af anvendt lingvistik, pragmatik, sociolingvistik, samt retoriske og diskursanalytiske metoder og teorier
 • introduktion til det engelske sprogs rolle og varianter aktuelt og historisk på grundlæggende niveau.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning kombineret med workshops og den studerendes egen tekstproduktion og refleksion herover. Porteføljearbejdet er integreret i modulets tilrettelæggelse.

 

Læringsmål

Viden

 • engelsk grammatik og grammatiske strukturers betydning i mere omfattede forstand
 • oversættelse mellem dansk og engelsk i praksis
 • det engelske sprogs rolle og varianter aktuelt og historisk på grundlæggende niveau
 • anvendt lingvistik, pragmatik, sociolingvistik og diskursteori og –analyse på et grundlæggende niveau.

 

Færdigheder

 • mundtligt og skriftligt at formidle et fagligt stof overskueligt og kommunikativt velfungerende på engelsk
 • at udtrykke sig præcist og nuanceret på skriftligt engelsk inden for fagets dimensioner
 • grundlæggende færdigheder i at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt engelsk
 • grundlæggende færdigheder i at oversætte engelske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt dansk
 • grundlæggende færdighed i diskursanalyse.

Kompetencer

 • at anvende sin grammatiske viden i den praktiske sprogproduktion og udviklingen af den praktiske udtryksfærdighed
 • at arbejde kontrastivt mellem engelsk og dansk med sprogforståelse og sprogproduktion
 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling.
 • at identificere egne læringsbehov mht. sprogfærdigheder.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogforståelse og sprogproduktion 2
Prøveform
Skriftlig
En individuel portefølje af skriftlige arbejder udarbejdet i forbindelse med og forlængelse af kursusundervisning. Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Kravene til indholdet og omfanget af en eksamensportefølje oplyses ved starten af undervisningen i modulet.


Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med revideret eller ny portefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Communication Skills 2
ModulkodeBAENG2207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet