Sprogforståelse og sprogproduktion 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter

 • introduktion til engelsk grammatik og fonetik
 • arbejde med skriftlig og mundtlig formidling på engelsk, herunder akademisk engelsk
 • introduktion til sprogvidenskabelige grundbegreber.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning kombineret med workshops og den studerendes egen tekstproduktion og refleksion herover. Porteføljearbejdet er integreret i modulets tilrettelæggelse.

 

Læringsmål

Viden

 • engelsk grammatik og grammatiske strukturers betydning på grundlæggende niveau
 • artikulatorisk fonetik og det fonologiske og fonetiske system på grundlæggende niveau
 • begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

 • at anvende sin grammatiske viden i den praktiske sprogproduktion og i udviklingen af den praktiske udtryksfærdighed
 • fonematisk korrekt transskription og artikulationsbeskrivelse
 • mundtligt og skriftligt at formidle et fagligt stof overskueligt og kommunikativt velfungerende på engelsk.

Kompetencer

 • at anvende begrebsapparat og metoder på konkrete eksempler inden for det grammatiske og fonetiske emneområde
 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogforståelse og sprogproduktion 1
Prøveform
Skriftlig
En individuel portefølje af skriftlige arbejder udarbejdet i forbindelse med og forlængelse af kursusundervisning. Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Kravene til indholdet og omfanget af en eksamensportefølje oplyses ved starten af undervisningen i modulet.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Communication Skills 1
ModulkodeBAENG2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet