Diskurs og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • pragmatik, diskursanalyse og sociolingvistik
 • introduktion til kulturelle varianter i brug af det engelske sprog
 • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning inden for modulets områder samt efterfølgende projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

 

Læringsmål

Viden

 • sprogvidenskabens og diskursanalysens centrale discipliner
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

 

Færdigheder

 • at definere og analysere sprogvidenskabelige problemstillinger
 • anvendelse af diskursanalytisk og sprogvidenskabelig metode
 • at analysere digitale platforme og hjælpemidlers ideologiske design
 • at formidle opnået viden om sprogvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af sprogvidenskabelige og/eller tværfaglige problemkomplekser
 • samarbejde og kommunikation
 • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling på området.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskurs og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde.

Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe. Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse and Society
ModulkodeBAENG209
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet