Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et projektbaseret emnestudie inden for mindst et af de emneområder, som er omfattet af det centrale fags moduler.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning samt efterfølgende projektarbejde med vejledning.

 

Læringsmål

Viden

 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for mindst et af engelskstudiets fagområder
 • det valgte emnes kontekstuelle forankring
 • for emnet relevante teoretiske perspektiver og analysemetoder.

 

Færdigheder

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning, herunder i valg af analysemetoder og teoretiske perspektiver
 • sikker anvendelse af analysemetoder og teoretiske perspektiver inden for det eller de valgte emne(r)
 • at fremstille sine resultater i en velargumenteret, velformuleret og sprog­ligtsprogligt passende og korrekt form.
 • at eksplicitere sammenhængen mellem anvendte teorier og metoder til vidensdeling og læringsudbytte.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af faglige og/eller tværfaglige problemkomplekser
 • faglig kommunikation og formidling (og kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området).)
 • at diskutere sammenhængen mellem vidensdeling i projektgruppen og projektarbejdets kvalitet
 • kompetence til at diskutere organiseringen af projektet.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe.

Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højesthøjst i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Projektrapporten må være på højst 20 sider pr studerende i projektgrupper, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Der udarbejdes et resumé på højst 1 side på engelsk eller dansk.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAENG2014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet