Litteratur- og medievidenskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • britiske, amerikanske og postkoloniale tekst-, litteratur- og kulturfænomener
 • analyser af udvalgte tekster – herunder litteratur, film, TV og andre kulturelle tekster
 • tekstteori og litteraturvidenskabelige metoder
 • et emnestudie om et udvalgt emne inden for modulområdet.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning, den studerendes skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg i forbindelse med undervisningen, samt et emnestudie inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Læringsmål

Viden

 • britisk og amerikansk (og i mindre grad andre engelsksprogede landes) tekst- og kulturhistorie, samt detaljeret kendskab til repræsentative tekster inden for dette felt
 • og overblik over litteraturvidenskabelige teorier og metoder og forståelse af forskellige metoders forudsætninger, muligheder og begrænsninger og af deres anvendelighed i forhold til forskellige teksttyper
 • diakrone og synkrone tekst- og kulturhistoriske periodeafgrænsninger
 • sammenhænge mellem den enkelte tekst og personal-, kultur-, ide-, social-, og materialhistoriske faktorer
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et emnestudie.

Færdigheder

 • at definere og analysere tekst- og litteraturvidenskabelige problemstillinger
 • intertekstuel/kontekstuel tekstanalyse
 • anvendelse af tekst- og litteraturvidenskabelige teorier og metoder i forhold til forskellige teksttyper
 • at formidle opnået viden om tekst- og litteraturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tekst- og litteraturvidenskabelige og/eller tværfaglige problemkomplekser.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur- og medievidenskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende, som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe.

Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højesthøjst i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature and Media Studies
ModulkodeBAENG2012
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet