Litteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • en indføring i de engelsksprogede litteraturers historie og litterære former
 • analyse af centrale litterære, litteraturhistoriske og litteraturkulturelle problemstillinger
 • et projektbaseret emnestudie om et udvalgt emne inden for modulområdet
 • indføring i problembaseret læring (PBL), herunder emneafgrænsning, metodevalg og projektdesign.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning/forelæsninger og efterfølgende projektarbejde med vejledning inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Læringsmål

Viden

 • grundlæggende viden om litterære former og litteraturhistorie i de engelsksprogede lande
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie
 • grundlæggende viden om problembaseret læring og metodevalg.

 

Færdigheder

 • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område, at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem, og at indsamle relevant materiale i forhold til dette
 • at analysere litteratur med henblik på form og indhold
 • at analysere centrale litterære og litteraturhistoriske problemstillinger på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
 • at formidle opnået viden om litterære former og litteraturhistorie i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige litteraturhistoriske og litterærkulturelle problemkomplekser
 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturanalyse og litteraturhistorie (med problembaseret læring)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern mundtlig prøve i: Litteraturanalyse og litteraturhistorie (med Problembaseret læring) (Literary Analysis and History (w/ Problem-Based Learning)).

Prøveform a: Projektprøve (se studieordningen, § 17). Projektrapporten må være på højst 15 sider pr studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Sammen med projektrapporten indleverer de/den studerende en rapport om tilrettelæggelsen og forløbet af projektarbejdet (PBL-rapporten).

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer, med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Analysis and Literary History (w/ Problem-Based Learning
ModulkodeBAENG201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i engelsk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet