Udvidet erhvervsret internationale køb og salg

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet vil den studerende stifte teoretisk og empirisk bekendtskab med centrale begreber og aspekter inden for den internationale handel i forhold til køb og salg på tværs af landegrænser

Modulet vil være funderet på international forskning vedrørende retsområderne og den studerende vil efterfølgende være i stand til at identificere problemstillinger, der kan opstå, når der handles på tværs af landegrænser. Gennem kurset vil konkrete og komplekse juridiske iværksætterproblemstillinger blive belyst, diskuteret og analyseret f.eks. med afsæt i cases.

Den studerende vil gennem modulet være i stand til at redegøre for, hvordan problemstillinger kan opstå, når internationale samarbejdspartnere handler sammen på tværs af landegrænser.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • de centrale begreber, principper og metoder i forhold til køb og salg af varer og tjenesteydelser på tværs af landegrænser.
  • Hvordan der kan ske kreditorforfølgning, hvis kreditoren er hjemmehørende uden for Danmarks grænser

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne forklare juridisk metode valg i forhold til internationale køb og salg af varer og tjenesteydelser
  • at kunne forklare og redegøre for indholdet af CISG
  • at kunne forklare og redegøre for international voldgift og kreditorforfølgning i udlandet.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at kunne forstå og identificere problemstillinger ved international handel
  • at kunne redegøre for og løse de mest almindelige problemstillinger ved international handel
  • selvstændigt at kunne finde og redegøre for de relevante retskilder ved international handel.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvidet erhvervsret internationale køb og salg
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExtended Commercial Law International Buying and Selling
ModulkodeBAEØK202233
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet