Eksternt regnskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende indblik i det eksterne regnskab for de virksomheder, der følger den danske årsregnskabslov (ÅRL). Modulet tager udgangspunkt i de fleste af regnskabsområderne der findes. De enkelte regnskabsområder har sine egne regler (principper). Disse områder gennemgås og belyses enkeltvis.

Formålet med modulet er at give kendskab til regnskabsaflæggelsen i de danske virksomheder samt hvilken tankegang og fremgangsmåde, som skal anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den studerende skal have et indblik i de respektive regnskabsmæssige problemstillinger der findes.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet vil have viden om:

  • de centrale begreber, principper og metoder i det eksterne regnskab.
  • regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet vil have færdigheder i:

  • at kunne beskrive opbygning og indhold af den regnskabsmæssige begrebsramme, forklare indholdet af årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger og deres betydning for regnskabets indhold.
  • at kunne forklare indholdet af de regnskabsmæssige definitioner på aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger og argumentere for/imod om konkrete transaktioner og begivenheder opfylder kriterierne.
  • at kunne beskrive gældende regler samt anvende metoder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, forklare deres virkemåde samt anvende reglerne og metoderne på konkrete eksempler.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet vil have kompetencer til:

  • at kunne forstå og identificere problemstillinger i det eksterne regnskab.  
  • at kunne løse de mest almindelige problemstillinger ved anvendelse af relevante metoder.
  • selvstændigt at kunne udfærdige et årsregnskab med de mest almindelige transaktioner.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksternt regnskab
Prøveform
Skriftlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Accounting
ModulkodeBAEØK20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet