Anvendt matematik for erhvervsøkonomer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til samspillet mellem matematik og erhvervsøkonomiske modeller og analyse. Den studerende får indsigt i grundlæggende calculus (herunder differentiering og optimering af funktioner af en eller flere variable) og lineær algebra (herunder vektorregning, matrix-algebra og lineære systemer).

Den studerende vil gennem modulet opbygge forståelse af samspillet mellem matematik og erhvervsøkonomiske modeller og analyser og herigennem blive i stand til selvstændigt at identificere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem brug af grundlæggende matematiske metoder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • samspillet mellem matematik og erhvervsøkonomiske modeller og analyse i praksis.
  • funktioner af en eller flere variable, herunder differentiering og optimering af disse.
  • anvendelse af lineær- og matrix-algebra til erhvervsøkonomisk analyse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at formulere og analysere grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller ved hjælp af matematik, herunder anvendelse af software.
  • at anvende relevante regneregler på typiske funktioner indenfor erhvervsøkonomi, såsom eksponential- og logaritmefunktioner, herunder differentiering af typiske funktioner.
  • praktisk og teoretisk anvendelse af matrix-algebra og metoder til løsning af lineære ligningssystemer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at identificere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger ved brug af grundlæggende matematiske metoder.
  • kritisk at fortolke matematiske løsningsmetoder og resultater relateret til grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller, herunder argumentere for de enkelte skridt i en opgaveløsning på et matematisk grundlag.
  • selvstændigt at tilegne sig viden inden for erhvervsøkonomisk faglitteratur, der anvender matematik.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem kurset.

Prøver

Prøvens navnAnvendt matematik for erhvervsøkonomer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Business Mathematics
ModulkodeBAEØK20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet