Makroøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at give den studerende en grundlæggende introduktion til samfundsøkonomisk teori, herunder en forståelse af det økonomiske system og de generelle økonomiske politikkers virkefelter i dansk og international økonomi.

Modulet tager udgangspunkt i forståelsen af det makroøkonomiske system, hvor de enkelte elementer gennemgås. Herunder centrale begreber som BNP og økonomisk vækst, inflation og arbejdsløshed, rente og valutakurs og deres betydning for virksomheden. I løbet af modulet gennemgås generelle økonomiske teorier og tre overordnede modeller til analyse af økonomien; først på kort, så på mellemlang og endelig på lang sigt. Disse inkluderer: varemarkedsmodellen for en åben og lukket økonomi, IS-LM-modellen for en åben og lukket økonomi, IS-LM-PC-modellen samt en introduktion til Solow’s vækstmodel og determinanter for økonomisk vækst.

Modellerne anvendes efterfølgende til at forstå, hvordan makroøkonomiske chok og ændringer i den økonomiske politik i Danmark og internationalt påvirker samfundsøkonomien og virksomheden på kort -, mellemlang - og lang sigt for en åben økonomi med henholdsvis faste og flydende valutakurser.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og forståelse for centrale samfundsøkonomiske begreber og deres betydning for virksomheden.
  • generelle økonomiske politikker og deres betydning for virksomheden.
  • samfundsøkonomiske modeller og teorier til analyse af samfundsøkonomiske problemstillinger på kort, mellemlang og lang sigt for en åben økonomi.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge og anvende relevante samfundsøkonomiske teorier og modeller til at analysere konkrete samfundsøkonomiske problemstillinger på kort, mellemlang og lang sigt for en åben økonomi.
  • at anvende samfundsøkonomiske teorier og modeller til at analysere økonomiske effekter af økonomisk politik og økonomiske chok samt deres implikationer for virksomhederne.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at identificere samfundsøkonomiske problemstillinger og selvstændigt tilrettelægge og udføre en samfundsøkonomisk analyse for en åben økonomi på kort, mellemlang og lang sigt.
  • at selvstændigt at foreslå, diskutere, analysere og vurdere økonomiske politiske virkemidler og deres samfundsøkonomiske effekter på kort, mellemlangsigt og lang sigt for en åben økonomi.
  • at reflektere over samfundsøkonomiske teorier og økonomiske politikkers anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics
ModulkodeBAEØK20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet