PBL, projektstyring og videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende viden om udarbejdelse af en problemformulering og en forståelse af, hvordan man som studerende kan arbejde med problembaseret læring.

Der sættes fokus på projektstyring og proceskompetencer, hvilket indbefatter praktiske og teoretiske redskaber til at tilrettelægge projektarbejdet og gruppeprocessen, så det både fremmer den enkeltes læring og kvaliteten af det problemorienterede gruppearbejde.

Modulet inkluderer endvidere en introduktion til videnskabsteori for erhvervsøkonomer, der relateres til problem- og projektbaseret læring, ligesom videnskabsteorien relateres til videnselementer fra semestrets øvrige moduler med henblik på videnskabsteoretisk refleksion og anvendelse.

Endelig vil modulet introducere til litteratursøgning og kildehåndtering.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • litteratursøgning og kildehåndtering.
  • indsigt i styrker og svagheder ved at anvende en PBL-forankret gruppeproces til at udforske problemstillinger inden for en erhvervsøkonomisk kontekst.
  • centrale videnskabsteoretiske begreber og videnskabelige paradigmer på et grundlæggende niveau.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere og formulere en erhvervsøkonomisk problemstilling og på baggrund heraf udarbejde en præcis, klar og operationaliserbar problemformulering.
  • at reflektere over og ud fra et grundlæggende videnskabsteoretisk perspektiv argumentere for, hvordan problemformuleringen principielt ville kunne behandles videnskabeligt gennem systematisk inddragelse af teori og/eller empiri.
  • at anvende metoder og digitale værktøjer til tilrettelæggelse og gennemførelse af projekt- og gruppeprocesser, samt analysere og vurdere de valgte metoders betydning for egen læring, gruppens læring og projektarbejdets kvalitet.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at igangsætte, tilrettelægge og styre gruppeprocesser, der er komplekse, uforudsigelige og som har til formål at udvikle ny viden.
  • på et grundlæggende niveau at kunne foretage vurderinger og argumentere på et videnskabeligt grundlag med henblik på udvikling af ny viden.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem modulet.

Prøver

Prøvens navnPBL, projektstyring og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPBL, Project Management and Philosophy of Science
ModulkodeBAEØK20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet