Eksternt regnskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende en grundlæggende viden om de centrale begreber, principper og metoder, som den eksterne årsrapport er opbygget af, således at de studerende opnår forståelse for regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter.

I modulet er denne viden en nødvendig forudsætning for, at de studerende kan gøre effektivt brug af eksterne regnskabsdata. Både i forbindelse med konkrete regnskabsanalyser men også som et centralt værktøj, der kan hjælpe til at identificere mere PBL orienterede problemstillinger i den konkrete virksomhed eller organisation.

Læringsmål

Viden

 • De studerende skal have viden om den regnskabsmæssige begrebsramme, herunder centrale begreber, principper og metoder, som kendetegner og er baggrunden for den eksterne årsrapport.
 • De studerende skal have praktisk viden om regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter
 • Fokus for faget er årsregnskabslovens regler vedr. regnskabsklasse B og C

Færdigheder

 • De studerende skal kunne

 • Opstille resultatopgørelse og balance på baggrund af bogføringer, råbalance og saldobalance
 • Forklare indholdet af årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger og deres betydning for regnskabets indhold
 • Beskrive hvilke komponenter og elementer en årsrapport består af og forklare, hvad den indeholder
 • Indplacere virksomheder korrekt i årsregnskabslovens ”byggeklods-system”
 • Forklare indholdet af de regnskabsmæssige definitioner på aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger og anvende disse i konkrete situationer
 • Forklare og anvende gældende regler og metoder for indregning og måling af indtægter og omkostninger
 • Forklare og anvende gældende regler og metoder for indregning og måling af anlægsaktiver, omsætningsaktiver, forpligtelser og hensatte forpligtelser.
 • Udarbejde simple pengestrømsopgørelser på basis af resultatopgørelse, balance og noter, og forklare dens formål og indhold
 • Beregne leasingaftaler og identificere forskellen på operationel- og finansiel leasing

Kompetencer

De studerende skal opnå logiske og matematiske kompetencer, der gør det muligt for dem at gennemskue indholdet af og de sammenhænge, der er i et eksternt regnskab med henblik på:

 • at kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forhold til erhvervsjuristens anvendelse af den eksterne årsrapport
 •  at opnå en indledende forståelse for det eksterne regnskabs placering og sammenhæng med andre økonomiske og juridiske fagområder med henblik på løbende at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på det regnskabsmæssige område
 •  i en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksternt regnskab
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler: Alle
• Internetadgang: Tilladt
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Accounting
ModulkodeBAEØK202037
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Kompendium ”Bogføring og Årsafslutning – Oversigter, værktøjer og eksempler”, Aspiri A/S, ISBN 978-87-93-088290 
 • ”Eksternt regnskab – Årsregnskabsloven i Praktisk perspektiv”, Lars Wøldike Petersen, Hans Reitzels forlag, seneste udgave
 • Supplerende litteratur (ej pensum):
  EY: ”Indsigt i årsregnskabsloven - EY’s praktiske guide til forståelse af loven”, seneste udgave. Kan downloades på EY´s hjemmeside www.ey.com