Økonomistyring inkl. management/ledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal gøre den studerende i stand til at diskutere og analysere centrale teorier og problemstillinger inden for økonomistyring. Det overordnede mål med dette fag er at sætte den studerende i stand til at kunne demonstrere en generel viden om og forståelse af forskellige økonomistyringsmodeller, samt at kunne omsætte de teoretiske modeller til konkrete beregninger og beslutningsoplæg, der afhænger af de data, der er til stede, og de problemstillinger, der skal løses. Den studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige økonomistyringsmodeller. Efterfølgende skal de forskellige økonomistyringsmodeller anvendes i ledelsesmæssige sammenhænge, hvor økonomistyringsinformationen bliver omsat til beslutningsformål på flere niveauer i virksomheden.

Det er vigtigt, at den studerende er i stand til både at frembringe et økonomisk beslutningsgrundlag, men også at den studerende er i stand til at træffe driftsøkonomisk korrekte beslutninger ud fra dette talgrundlag. I de senere år har ikke-finansiel information fået en mere central placering i økonomistyringen, og økonomistyringens evne til at understøtte virksomhedens strategi er blevet central, hvilket også afspejler sig i modulet. I modulet gennemgås en række forskellige økonomistyringsmodeller, der hver især er møntet på forskellige beslutningsopgaver. Der vil både blive undervist i traditionelle danske økonomistyringsmodeller samt i internationale økonomistyringsmodeller, og der vil blive lagt vægt på både finansiel og ikke-finansiel information.

Læringsmål

Viden

 • Økonomistyringens formål
 • Virksomhedens grundlæggende økonomiske struktur
 • Koblingen mellem omkostningsstyring og beslutningstagning

Færdigheder

 • Anvende omkostningsmodeller herunder traditionel fullcost og ABC/TDABC i beslutningstagning
 • Udarbejde og anvende budgetter og følge op på dem herunder udarbejde variansanalyser
 • Anvende strategikort og balanced scorecard
 • Anvende finansiel præstationsmåling
 • Anvende interne afregningspriser
 • Opgøre kunderentabilitet og styre kunderelationer
 • Måle og styre interne processer
 • Måle og styre omkostninger over et produkts livscyklus

Kompetencer

 • Argumentere for anvendelsen af standardomkostningsregnskabet og koble denne viden til virksomhedsstyring
 • Argumentere og analysere de adfærdsmæssige konsekvenser af økonomistyring

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring inkl. management/ledelse
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Reporting & Management
ModulkodeBAEØK202036
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Alnoor Bhimani: Management and Cost Accounting, forlaget Pearson, seneste udgave, MyLab udgaven