Markedsforståelse og kravsstyring samt økonomistyring og rapportering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om begreber, teorier og metoder vedrørende samspillet mellem produkt/service specifikationer, markedskrav og hvordan dette slår igennem – og delvist lader sig styre – via virksomhedens økonomistyring og slutteligt afspejler sig i virksomhedens økonomiske resultater, årsregnskabet

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til at forstå og analysere virksomhedens markedsvalg og deres konsekvenser for kravsspecifikationer.
  • Forstå og analysere virksomhedens valg af økonomistyringsprincipper samt valg af metoder til afrapportering i årsregnskabet.
  • Skal kunne omsætte analyser som bidrager med markedsforståelse til egentlig kravstyring for derved sikre, at en organisation dokumenterer, verificerer og imødekommer kundernes eller øvrige interne/eksterne interessenters behov og forventninger.
  • Skal kunne anvende de indlærte begreber, teorier og metoder til at medvirke i design af virksomhedens markedsvalg, produkt/service-specifikationer, økonomistyringssystemer og regnskabsrapporteringsform.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende håndtering af større datamængder, det være sig sensordata, markedsdata eller regnskabsdata.
  • Skal kunne formidle sådanne problemstillinger og løsningsmodeller til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter.

Kompetencer

  • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder til kravsspecifikationer og ledelse af samme ved håndtering af komplekse udviklingsprojekter.
  • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter.
  • Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse heraf

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsforståelse og kravsstyring samt økonomistyring og rapportering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRequirement Management, Management Accounting, and Reporting
ModulkodeBAEØK202033
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet