Organisationsteori og videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at opbygge bredt funderet og anvendelsesorienteret viden og kompetencer til at forstå, undersøge og arbejde med organisationer som fænomen. I modulet skal den studerende arbejde med forskellige organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan en organisation og dens forskellige processer kan forstås og analyseres. De forskellige organisationsteoretiske perspektiver knyttes til deres respektive bagvedliggende videnskabelige metodetilgange.

I modulet skal den studerende arbejde med forskellige videnskabelige metodetilgange til undersøgelse af erhvervsøkonomiske fænomener og problemstillinger. I den forbindelse anvendes organisationsfeltet som genstandsfelt, når der trænes i brugen af de videnskabelige metodetilgange. Træning i at kunne anvende og bruge de forskellige organisationsperspektiver og videnskabelige metodetilgange finder sted i projektarbejdet samt i workshops. Den studerende udvikler kompetencer i organisationsforståelse samt i forståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som er grundlæggende og væsentlige for de kommende semestres kurser og projektarbejde.

Læringsmål

Viden

 • Opbygge en viden der giver mulighed for at kunne redegøre for og forholde sig kritisk til grundlæggende organisationsteori og videnskabelige metodetilgange
 • Opbygge en viden der giver mulighed for at kunne redegøre for og forholde sig kritisk til forskellige perspektiver på organisationen og dens processer

Færdigheder

 • Arbejde selvstændigt og metodisk med problemorienteret projektarbejde
 • Udvikle videnskabelige undersøgelsesdesign, som kan bruges til at identificere og undersøge erhvervsøkonomiske problemstillinger
 • Diagnosticere og analysere organisatoriske problemstillinger
 • Selvstændigt og kritisk kunne udvikle begrebs- og refleksionsrammer, der kan bidrage til løsning af problemstillingerne

Kompetencer

 • Udvikle kompetencer i organisationsforståelse samt i forståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som er grundlæggende og væsentlige for de kommende semestres kurser og projektarbejde
 • Argumentere for brugen af forskellige metoder til at opbygge viden om erhvervsøkonomiske problemstillinger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Projekt- og klyngevejledning

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 405 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational Theory and Theory of Scientific Method
ModulkodeBAEØK202030
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget. 

OBS: Litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Liv Egholm: Videnskabsteori - perspektiver på organisationer og samfund, Hans Reitzels forlag, seneste udgave
 • Knud Sinding, Robert Kreitner & Angelo Kinicki: Organisational Behaviour. McGrawHilll, latest edition