Anvendt statistik for erhvervsøkonomer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til forskellige typer af data af relevans for erhvervsøkonomer. Derudover sættes den studerende i stand til at læse og forstå, bearbejde og præsentere og forholde sig kritisk til statistik på et grundlæggende niveau i forhold til statistisk materiale af relevans for erhvervsøkonomer. 

Den studerende introduceres for grundlæggende statistiske begreber og metoder med henblik på at præsentere forskellige variable (eks. numeriske og kategoriske) samt sammenhængen imellem to variable.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • forskellige datatyper og kilder af relevans for erhvervsøkonomer.
  • metoder til at bearbejde og præsentere forskellige typer af variable.
  • teknikker til at præsentere og fortolke sammenhængen imellem to variable.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at hente relevante data fra databaser samt at bearbejde og forberede data, herunder datarensning, omregninger og behandling af manglende observationer.
  • at foretage simple statistiske beregninger for en og to variable ved brug af software.
  • at præsentere data (herunder visuelt) og forholde sig kritisk til præsentation af beskrivende statistik af en eller to variable.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at selvstændigt at anvende beskrivende statistik som analyseværktøj til erhvervsøkonomiske problemstillinger.
  • at foretage databehandling i en erhvervsøkonomisk kontekst, herunder at udarbejde, præsentere og fortolke beskrivende statistiske analyser.
  • at kritisk vurdere betydningen af basale beskrivende statistikker (herunder den statistiske fordeling af variable) samt sammenhængen imellem to variable.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem modulet.

Prøver

Prøvens navnAnvendt statistik for erhvervsøkonomer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Business Statistics
ModulkodeBAEØK20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet