Videregående organisation og strategi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Organisationer oplever konstant situationer, hvor det ledelsesmæssige fundament sættes under pres. Hvordan ledelsen håndterer dette pres afhænger af den meningsskabelsesproces, som er etableret og løbende videreudvikles blandt ledere og medarbejdere.

Når betingelserne for organisationens indre liv og samspil med omverdenen forandrer sig, må ledere og medarbejdere arbejde med strategisk og organisatorisk udvikling af nye fortolkende perspektiver og forståelser.

Modulet tilrettelægges som E-læringsfag.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske aspekter om rationalitet og meningsskabelse i organisationer og er i stand til at reflektere over betydningen af disse.
  • centrale teoretiske aspekter inden for flere tilgange til strategi og kan reflektere over strategiske processer på et videnskabeligt grundlag.
  • centrale teorier om ledelse og kan reflektere over hvordan rationalitet, meningsskabelse og strategi har betydning for, hvordan ledelse udøves i praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere centrale videnskabelige problemstillinger indenfor rationalitet og meningsskabelse.
  • at identificere centrale videnskabelige problemstillinger indenfor strategi.
  • at kunne forholde sig analytisk og kritisk til hvordan forskellige perspektiver på rationalitet, meningsskabelse og strategi påvirker udøvelsen af ledelse i praksis.   

 

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forene teori og praksis på akademisk vis inden for en central problemstilling i relation til rationalitet og meningsskabelse.
  • at forene teori og praksis på akademisk vis indenfor en central problemstilling i relation til strategi.
  • at kunne argumentere teoretisk og praktisk for de muligheder og begrænsninger de forskellige perspektiver på rationalitet, meningsskabelse og strategi giver for udøvelse af ledelse.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående organisation og strategi
Prøveform
Mundtlig
Gruppeeksamen med maksimalt fem studerende i hver gruppe.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Organisation and Strategy
ModulkodeBAEØK202025R
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet