Koncernregnskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et koncernregnskab viser et samlet økonomisk billede af et moderselskab og dets dattervirksomheder, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed. Formålet med modulet er at give dem, der har kendskab til regnskabsaflæggelse i enkeltvirksomheder, en indføring i koncernregnskabet.

Hovedvægten i modulet lægges på at forklare de grundlæggende elementer i koncernetableringen og konsolideringen med henvisning til de centrale regler (principper), der findes i de danske og internationale bestemmelser om aflæggelse af koncernregnskab.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • de centrale begreber, principper og metoder i koncernregnskabet.
  • det færdigudarbejdede koncernregnskabs informationsværdi.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at kunne forklare årsregnskabslovens betydning i forhold til koncernregnskabets indhold.
  • at kunne forklare indholdet af virksomhedssammenslutninger og den efterfølgende konsolideringsproces og kan argumentere for/imod om konkrete transaktioner og begivenheder opfylder kriterierne for henholdsvis virksomhedssammenslutning eller konsolidering.
  • at kunne beskrive gældende regler samt anvende metoder for indregning og måling i koncernregnskabet og derved forklare reglernes virkemåde på konkrete eksempler.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at kunne forstå og identificere problemstillinger ved etableringen og udarbejdelsen af koncernregnskabet.
  • at kunne løse de mest almindelige problemstillinger i koncernregnskabet ved anvendelse af relevante metoder.
  • selvstændigt at kunne udfærdige et koncernårsregnskab med de mest almindelige transaktioner.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKoncernregnskab
Prøveform
Skriftlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConsolidated Financial Accounting
ModulkodeBAEØK202024
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet