Samfundsøkonomi og økonomisk politik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik med særlig vægt på de centrale paradigmatiske forskelligheder mellem centrale økonomiske teorier.

Grundlæggende behandling af udvalgte problemstillinger vedrørende samfundsøkonomi og økonomisk politik. Der lægges vægt på makroøkonomien, men mikroøkonomi inddrages, hvor det er relevant i forhold til analyse af politisk-økonomiske problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende stifter bekendtskab med aktuelle tekster så som budgetredegørelser, finansredegørelser m.m. og centrale mediedebatter om økonomiens tilstand og behovet for mulige økonomisk-politiske indgreb.

Læringsmål

Viden

  • en grundlæggende indsigt i og viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik
  • viden om forskellige økonomiske teorier, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden om konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold
  • viden om de økonomiske og politiske aspekter af aktuel økonomisk politik
  • viden om centrale økonomisk-teoretiske konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked og de heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik
  • viden om aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politiske dimensioner

Færdigheder

  • færdigheder i at kunne anvende ’økonomisk teori (begreber og årsagssammenhænge) til at forstå såvel aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger som debatten herom i medierne
  • færdigheder i at analysere centrale aspekter af økonomisk politik – makroøkonomisk såvel som strukturpolitisk

Kompetencer

  • kompetence til på selvstændigt grundlag at gennemføre analyser af samfundsøkonomiske problemstillinger i en økonomisk og politisk sammenhæng

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • En forudsætning for at kunne indstilles til den mundtlige prøve er aflevering og godkendelse af de skriftlige øvelsesopgaver.

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi og økonomisk politik
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomics and Economic Policy
ModulkodeBAEØK202021
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet