Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil give den studerende plads til at bringe den erhvervsøkonomiske viden, de har tilegnet sig gennem deres HA forløb i spil i relation til en selvvalgt problemstilling, der er tæt forbundet med kernefagligheden inden for erhvervsøkonomi. Den studerende kan vælge at udforske problemstillingen i tæt samarbejde med en eller flere organisationer eller der kan udfærdiges et rent teoretisk projekt.

Projektet skrives alene eller i grupper med andre studerende, og der tilknyttes en vejleder, der gennem forløbet vil tilbyde sparring i forbindelse med at undersøge, teoretisk og metodisk analysere, forstå samt reflektere over praksisorienterede erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Den studerende skal på baggrund af modulet vise, at vedkommende besidder et videnskabeligt niveau, der gør ham/hende klar til at indtræde på arbejdsmarkedet på relevant og kvalificeret vis eller påbegynde en kandidatuddannelse.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • og kan definere og gengive centrale problemstillinger inden for erhvervsøkonomi – teoretisk såvel som i praksis.
  • teoretiske og praktiske fordele samt ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver og tilgange til en central selvvalgt problemstilling inden for erhvervsøkonomi.
  • og forståelse af centrale metodiske tilgange til at udforske en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling teoretisk og praktisk.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere centrale videnskabelige perspektiver inden for en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling.
  • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk erhvervsøkonomisk problemstilling på kritisk og refleksiv vis.
  • på baggrund af videnskabelige analyser af selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling - at opstille forståelser og løsningsmodeller og argumentere på et akademisk grundlag for de muligheder og begrænsninger, der ligger til grund for problemstillingerne.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at applicere relevant viden og færdigheder til at generalisere, abstrahere og opbygge forståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og bruge denne viden til selvstændigt at foretage løbende analyser, tilpasse og eventuelt udvikle nye løsningsmuligheder til de centrale i takt med, at kompleksiteten stiger.
  • at kunne tilrettelægge og gennemføre projekter, hvor centrale problemstillinger inden for en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling behandles fra idéfase til implementering af løsningsforslag.
  • at kunne reflektere over sammenhænge mellem valgte læringsstile, projektarbejdets kvalitet og den enkelte studerendes læringsudbytte i relation til en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Gruppeeksamen med makismalt seks studerende i hver gruppe og mulighed for individuel eksamination. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeBAEØK202020
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet