Finansiering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at diskutere og analysere centrale begreber, metoder, modeller, værktøjer og problemstillinger inden for finansiering, herunder udvikler et kendskab til de finansielle markeder.

Den studerende tilegner sig kompetencer til på et erhvervsøkonomisk grundlag at udarbejde analyser, deltage og bidrage med løsning og drøftelse af konkrete finansielle problemstillinger i en virksomhed.

Modulet tilrettelægges som E-læringfag.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • fagområdets teorier, begreber, modeller og metoder samt overordnet kendskab til de finansielle markeder.
  • virksomhedens og aktionærernes forskellige finansielle problemstillinger.
  • centrale aspekter inden for fagområdets teorier, modeller og metoder.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at identificere teoretiske og praktiske problemstillinger for virksomheder samt opstille og vælge løsningsmuligheder, således at evnen til at analysere, udlede, afveje og bedømme handlingsalternativer fremgår. 
  • at reflektere over den teoretiske referenceramme samt anvende denne til at analysere finansielle problemstillinger vedrørende virksomheder, aktionærer eller det finansielle marked som helhed.
  • at beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at håndtere, hvordan viden og refleksion over fagområdets teoretiske referenceramme gør det muligt at forstå og arbejde med finansielle problemstillinger.
  • at analysere og vurdere resultater med hensyn til deres gyldighed, anvendelse og begrænsninger med henblik på at uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion baseret på de gennemførte analyser og beregninger.
  • at formidle viden og analyser inden for fagområdet samt kunne deltage og bidrage med løsning og drøftelse af konkrete finansielle problemstillinger i en virksomhed.

 

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansiering
Prøveform
Skriftlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinance
ModulkodeBAEØK202016R
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet