Operations and Supply Chain Management

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets mål er at give den studerende en forståelse af, hvordan operations management kan bruges til at forbedre effektivitet og konkurrenceevne.

Opgaven med at lede et firma indebærer, at der foretages kompromiser blandt en række indbyrdes forbundne beslutninger, der har en stor indflydelse på ydelse og produktivitet. Denne opgave er kernen i enhver organisation, der involverer aktiviteter med styring af ressourcer optimalt med henblik på at levere varer og tjenester gennem levering, produktion og distribution.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale metodiske tilgange til at udforske operations and supply chain management teoretisk og praktisk.
  • centrale problemstillinger inden for operations and supply chain management og kan definere og gengive disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at forstå og kan forklare centrale teoretiske aspekter af operations and supply chain management.
  • at identificere centrale teoretiske og praktiske problemstillinger inden for operations and supply chain management.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forene teori og praksis på akademisk vis inden for en central problemstilling i relation til operations and supply chain management.
  • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for operations and supply chain management.

 

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOperations and Supply Chain Management
Prøveform
Skriftlig
Individuel.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOperations and Supply Chain Management
ModulkodeBAEØK202015
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet