Introduktion til erhvervsøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer videnskabelige tekster med henblik på at understøtte de studerendes evne til at læse og behandle information fra erhvervsøkonomisk primærlitteratur. Dernæst introduceres de studerende for forskellige erhvervsøkonomiske retninger og introduceres til, hvordan de har udviklet sig gennem tiderne. Gennem at perspektivere, hvordan forskellige retninger inden for erhvervsøkonomi har præget den måde organisationer fungerer på i dag skabes der indblik i, hvordan problemstillinger i praksis forstås og håndteres.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan forskningsbaseret viden udvikles inden for en videnskabelig kontekst og diskurs.
  • hvordan forskellige retninger inden for erhvervsøkonomi er opstået og har udviklet sig frem til i dag.
  • hvilken indsigt forskellige retninger inden for erhvervsøkonomi giver til forståelsen af virksomheders praksis og de nutidige udfordringer for denne praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at læse, forstå og anvende primær videnskabelig litteratur til teoretisk og praksisnær analyse herunder at kunne identificere forskellige retninger inden for erhvervsøkonomi samt hvorledes disse retninger beriger og adskiller sig fra hinanden.
  • at identificere, formulere og videnskabeligt behandle en erhvervsøkonomisk problemstilling gennem systematisk inddragelse af teori og/eller empiri.
  • at formidle resultatet skriftligt i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til kildehåndtering, dokumentation, litteraturliste og noteapparat.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at anvende videnskabelig primærlitteratur som en del af den måde, hvorpå den studerende arbejder med komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger.
  • at applicere en problemorienteret tilgang til udforskning af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger på et grundlæggende niveau.
  • at foretage selvstændig litteratursøgning og kildehåndtering, herunder kritisk vurdering og håndtering af den litteratur, der anvendes.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til erhvervsøkonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt seks studerende i hver gruppe.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Business Studies
ModulkodeBAEØK20201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet