Organisationsteori og kvalitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af 3 integrerede dele: 1) organisationsteori, 2) kvalitativ metode 3) projektarbejde.

I modulet arbejdes med forskellige organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan en organisation og dens forskellige processer kan forstås og analyseres. De forskellige organisationsteoretiske perspektiver knyttes til deres respektive bagvedliggende videnskabelige metodetilgange. På modulet arbejde derfor også med forskellige videnskabelige metodetilgange til undersøgelse af erhvervsøkonomiske fænomener
og problemstillinger. Organisationsfeltet anvendes således som genstandsfelt, når der trænes i brugen af de videnskabelige metodetilgange. Både organisationsteorien og de videnskabelige metodetilgange er en vigtig del af projektarbejdet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Tilegne sig viden om grundlæggende organisationsteori og videnskabelige metodetilgange.

 • Redegøre for forskellige perspektiver på organisationen og dens processer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Arbejde selvstændigt og metodisk med problembaseret projektarbejde.

 • Udvikle videnskabelige undersøgelsesdesign, som kan bruges til at identificere og undersøge

  erhvervsøkonomiske problemstillinger.

 • Forstå brugen af forskellige kvalitative metoder til at opbygge viden om

  erhvervsøkonomiske problemstillinger.

 • Diagnosticere og analysere organisatoriske problemstillinger og forholde sig kritisk hertil.

 • Gengive viden om kvalitativ metode.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • Selvstændigt og kritisk udvikle begrebs- og refleksionsrammer, der kan bidrage til løsning af organisatoriske og metodiske erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori og kvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational theory and qualitative method
ModulkodeBAEØK20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet