Projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Aktiviteten består af fireblokke, der hver især strækker sig over en afgrænset periode med hver sit faglige indhold i forhold til modulets temaramme, samt en blok med kursus i videnskabsteori:

Blok 1:

Baseret på en udvalgt case gennemfører de studerende i forbindelse med et gruppearbejde en række analyser af en international virksomhed baseret på præsentation og diskussion af udvalgte og relevante modeller og teorier. Der vil særligt blive fokus på Den internationale virksomhed som fænomen og erhvervsøkonomens rolle i at udvikle den internationale virksomhed.

Blok 2: Virksomhederne i politisk og institutionel kontekst

I denne blok analyserer de studerende virksomhedernes rammebetingelser, der bl.a. påvirkes af det
politiske system og arbejdsmarkeds institutioner. I blokken arbejdes der bl.a. med, hvorledes virksomhederne påvirkes af forskellige policy-områder, f.eks. økonomisk politik, beskæftigelsespolitik, og erhvervspolitik. Dernæst belyses, hvorledes reguleringen af arbejdsmarkedet via kollektive overenskomster og sociale sikringsordninger har betydning for virksomhedernes personalestrategier. Endelig undersøges, hvordan velfærdsstaten kan påvirke erhvervsklimaet i samfundet ved at fremme tillid og social kapital.

Blok 3: Virksomhederne i international kontekst

I denne blok analyserer de studerende virksomhederne i et internationalt perspektiv. Vi ser bl.a. på,
hvorledes globalisering og europæisering påvirker internationale virksomheder i form af nye økonomiske og politiske dynamikker. Vi viser, hvorledes EU’s indre marked fungerer og diskuterer konsekvenserne af Brexit og – mere generelt – hvilken betydning et opgør med den liberale, multilaterale verdensorden kan få for virksomhederne. Endelig ser vi på teorier fra faget komparativ politisk økonomi, der belyser, hvorledes virksomhedernes institutionelle rammebetingelser bidrager til at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og i høj grad former virksomhedernes komparative fordele på det internationale marked.

Blok 4:

I denne blok analyserer de studerende på den internationale virksomhed i et fremtidsperspektiv og perspektiverer den rolle en erhvervsøkonom kan og skal spille i udviklingen af den internationale virksomhed, hvor teknologiske forandringer er en stor drivkraft for forandringer.

Blok 5: Videnskabsteori

Der bygges videre på 1. semesters undervisning i videnskabelig metode med undervisning i forskellige videnskabsteoretiske retninger. Kurset understøtter den studerendes arbejde med at forstå og omsætte teori og empiri gennem eksempler og øvelser, hvorved den studerendes bevidsthed om og evne til at inddrage videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med studieaktiviteter på HA-uddannelsen generelt og i kommende projektarbejder mere konkret, styrkes.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

Målet er, at den studerende kan reflektere over virksomhederne i en international politisk og økonomisk kontekst, herunder:

  • Demonstrere viden om hvordan globalisering og forskellige typer af markedsøkonomier fremmer forskellige former for konkurrenceevne - herunder EU’s indre marked.

  • Udvise indsigt i erhvervsøkonomens rolle i den internationale virksomhed.

  • Skelne mellem forskellige analysemodeller til forståelse af den internationale virksomhed.

  • Demonstrere viden om forskellige videnskabsteoretiske begreber og perspektiver.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Anvende færdigheder i at analyse erhvervsmæssige problemstillinger, der relaterer sig til virksomhedernes internationale kontekst, f.eks. virksomheders muligheder for at konkurrere på et internationalt marked.

  • Anvende videnskabsteoretiske begreber i projektarbejdet og reflektere videnskabsteoretisk over projektets enkelte dele og sammenhængen mellem dem.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Vælge og reflektere over centrale erhvervsmæssige problemstillinger, der relaterer sig til dynamikker i en international kontekst.

  • Vurdere, hvilke særlige aspekter der skal tages hensyn til i forbindelse med ledelse af en international virksomhed.

  • Anvende videnskabsteori i forhold til kommende studieaktiviteter på HA-uddannelsen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work
ModulkodeBAEØK20175
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet