Makroøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Forelæsningerne tager udgangspunkt i forståelsen af det makroøkonomiske system, hvor de enkelte elementer gennemgås. Herunder centrale begreber som BNP og økonomisk vækst, inflation og arbejdsløshed og deres betydning for virksomheden. I løbet af kurset gennemgås tre overordnede modeller for den samlede produktion i økonomien. Først på kort, så på mellemlang og endelig på lang sigt. Udgangspunktet er ligevægten på vare-, penge-, og arbejdsmarkedet for en åben økonomi i en international sammenhæng. Modellerne anvendes efterfølgende til at forstå, hvordan makroøkonomiske chok og ændringer i den økonomiske politik i Danmark og internationalt påvirker samfundsøkonomien og virksomheden.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Demonstrere viden om centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier, modeller og perspektiver, herunder det samfundsøkonomiske system og de generelle økonomiske politikkers virkefelter i dansk og international økonomi samt deres betydning for virksomheden.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigher i:

  • Anvende samfundsøkonomiske teorier og modeller til at analysere konkrete samfundsøkonomiske problemstillinger og forstå implikationerne heraf for virksomheden.

  • Reflektere over teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Analysere, syntetisere og reflektere over, hvordan forskellige samfundsøkonomiske begreber, teorier og perspektiver tilsammen gør det muligt at forstå og arbejde med samfundsøkonomiske problemstillinger, herunder hvordan de har betydning for virksomhedens muligheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics
ModulkodeBAEØK20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet