Virksomhedsprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektarbejde inden for modulets tema: ”Virksomheden: økonomi, innovation og bæredygtighed”. Projektarbejdet understøttes af kurser i:

 • Problemorienteret og videnskabelig metode.

 • Virksomheden: økonomi, innovation og bæredygtighed.

 • Gruppe- og arbejdsproceskompetencer.

 • Beskrivende statistik.

 • Litteratursøgning og kildehåndtering.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Demonstrere viden om, hvad en virksomhed er.

 • Demonstrere viden om, videnskabsteoretiske begreber og videnskabelige metoder på et

  grundlæggende niveau.

 • Demonstrere viden om problemorienteret projektarbejde (problemformulering, projektmetode,

  analyse og konklusion).

 • Demonstrere viden om forskellige litteratursøgningsmetoder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Identificere, formulere og analysere en erhvervsøkonomisk problemstilling inden for modulets tema
 • Begrunde teori- og metodevalg.

 • Vurdere kvaliteten af den valgte dokumentation set i relation til projektets problemstilling.

 • Formidle projektarbejdets resultat mundtligt og skriftligt i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til kildehåndtering, dokumentation, litteraturliste og noteapparat.

 • Anvende metoder til tilrettelæggelse og gennemførsel af gruppe- og arbejdsprocesser, samt analysere og vurdere de valgte metoders betydning for egen læring, gruppens læring og projektarbejdets kvalitet.

 • Reflektere over og forholde sig kritisk til brugen af statistik.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • Perspektivere den valgte problemstilling, teori og metoder til andre erhvervsøkonomiske problemstillinger, teorier og metoder.

 • Gennemføre et problembaseret projektarbejde på et grundlæggende niveau.

 • Reflektere over, hvordan erfaringer med projektarbejdet kan omsættes til forbedring af praksis.

 • Forholde sig refleksivt til måden tilrettelæggelse og gennemførsel af gruppe- og

  arbejdsprocesser fungerer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedsprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet har til formål at give de studerende viden om og færdigheder i at arbejde gruppeorganiseret og problemorienteret med et virksomhedsprojekt inden for økonomi, innovation og bæredygtighed.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCompany Project
ModulkodeBAEØK20173
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet