Bachelorprojektet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I bachelorprojektet skal inddrages relevante teorier og modeller fra HA-studiets konstituerende fag.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Bachelorprojektet skal vise, at den studerende har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for erhvervsøkonomi og samfundsvidenskaberne.

 • Demonstrere indsigt i teori, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Planlægge og gennemføre en teoretisk og/eller empirisk analyse

 • De studerende skal kritisk kunne vurdere de valgte teorier og modeller og empiriske analyser i forhold til den problemstilling, der arbejdes med.

 • Vise færdigheder i problemorienteret projektarbejde, tværfaglighed og anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber – herunder relevant videnskabelig litteratur

 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.

 • Demonstrere færdigheder i projektstyring og skriftligt og mundtlig formidling af faglige problemstillinger og løsningsmodeller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

 • Demonstrere kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese. Dette inkluderer evnen til at identificere antagelser, evaluere udsagn mht. evidens, gennemskue falsk logik eller ræsonnementer, identificere implicitte værdier, definere begreber dækkende og forholde sig kritisk til generaliseringer.

 • Effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af relevante kvalitative og kvantitative færdigheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojektet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAEØK201721
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet