Mikroøkonomi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I den første del af modulet udledes markedsefterspørgslen og udbuddet under fuldkommen konkurrence på et givent marked ud fra antagelser omkring husholdningernes og virksomhedernes adfærd. Efficiencen af den tilhørende markedsligevægt vurderes og sættes i forhold til ligevægten ved ufuldkommen konkurrence samt ligevægten ved tilstedeværelsen af øvrige markedsimperfektioner. Årsager og løsninger til disse markedsimperfektioner, herunder økonomisk politik og regulering, diskuteres med udgangspunkt i den mikroøkonomiske teori og ud fra praktiske eksempler.

Analyseredskaberne i modulets anden del er relateret til strategi og organisationsanalyse. Spilteori vil blive introduceret og anvendt både i modulets første (mikroøkonomi) og anden (managerial economics) del. Herefter diskuteres hvorfor og hvornår markedstransaktioner foretages inden for organisationen eller på et givet marked. Under organisationsanalyse analyseres og diskuteres forskellige former for organisationer. Sidst analyseres adfærden af individer og grupper både indenfor og uden for organisationen og i den forbindelse, hvordan incitament-strukturer både kan motivere men også begrænse de økonomiske aktører.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Have viden om husholdningernes og virksomhedernes adfærd.

 • Have viden om antagelserne bag fuldkommen konkurrence samt efficiencen af den tilhørende

  markedsligevægt.

 • Identificere og eksemplificere mikroøkonomiske problemstillinger relateret til markedsimperfektioner.

 • Have indsigt i teorier, modeller og analyseredskaber indenfor strategi og organisationsaanlyse.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Anvende komparativ statik i forbindelse med ændringer på et givet marked.

 • Vurdere efficiencen samt effekterne af beskatning.

 • Analysere problemstillinger relateret til markedsimperfektioner.

 • Anvende spilteori til at analysere strategisk adfærd.

 • Anvende teorier, modeller og analyseredskaber på specifikke problemstillinger indenfor strategi og organisationsanalyse.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

Kompetencer:

 • Identificere mikroøkonomiske problemstillinger.

 • Argumentere for anvendelse af mikroøkonomisk teori på eksempler og praktiske problemstillinger.

 • Argumentere for anvendelse af teorier, modeller og analyseredskaber på strategiske problemstillinger

  og organisationsanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi
Prøveform
Skriftlig
Mål: Formålet med den første del af modulet er at introducere den studerende til grundlæggende begreber inden for den mikroøkonomiske teoribygning samt til antagelser om husholdningernes og virksomhedernes adfærd på markedet. Den studerende sættes i stand til at vurdere efficiencen af markedsligevægten under fuldkommen konkurrence samt ved forskellige markedsimperfektioner og kan endvidere redegøre for forskellige årsager til og løsninger på disse imperfektioner. Det er målet, at den studerende kan anvende teoriapparatet til komparativ statik for et givent marked, herunder en analyse af behovet for og virkningen af økonomisk politik og regulering af markedet.
Den anden del af modulet (managerial economics) fokuserer på virksomheden som analyseenhed i stedet for markedet. Denne del har to hovedformål. Først at introducere den studerende til videnskabelig analyse gennem kendskab til specifikke teorier og metoder. Derved opnår den studerende kompetencer til at anvende teori på specifikke problemstillinger, hvilket er essentielt for problem-baseret læring. Udover
at anvende teorier sættes den studerende i stand til at foretage et kvalificeret valg blandt forskellige teorier og metoder, når en konkret problemstilling skal analyseres. I denne del af modulet introduceres en bred vifte af analyseredskaber, som den studerende kan anvende i projektarbejdet det første semester. Disse analyseredskaber vil blive videreudviklet på de efterfølgende semestre.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics
ModulkodeBAEØK20172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet