Valgfag – koncernregnskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et koncernregnskab viser et samlet økonomisk billede af et moderselskab og dets dattervirksomheder, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed. Koncernregnskabet omfatter således hele den økonomiske enhed, som ledelsen i modervirksomheden kan træffe beslutninger om.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Viden om formålet med koncernregnskabet.

  • Viden om hvilke ”retskilder”, der i Danmark skal anvendes ved aflæggelse af et koncernregnskab.

  • Indsigt i indholdet af de teorier/opfattelser/syn, der ligger bag koncernregnskabet og deres konsekvenser for koncernregnskabet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Beskrive væsentlige forskelle mellem reglerne i årsregnskabsloven/danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og efterfølgende koncernregnskaber.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Udarbejde et koncernregnskab på dagen for virksomhedssammenslutningen efter såvel overtagelsesmetoden som sammenlægningsmetoden.

  • Udarbejde et koncernregnskab på et senere tidspunkt end overtagelsesdagen baseret på omvurdering, eliminering og korrektioner af almindeligt forekommende koncerninterne transaktioner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgfag – koncernregnskab
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElective - Group accounts
ModulkodeBAEØK201717
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet