Projektarbejde: "Den hele virksomhed" – integreret virksomhedsanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende tildeles en virksomhed eller organisation, privat eller offentlig, som de skal samarbejde med gennem hele semestret. De studerende skal anvende deres viden, færdigheder og kompetencer fra tidligere moduler på uddannelsen i forbindelse med udarbejdelse af projektet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Opnå indsigt i hvilke erhvervsøkonomiske problemstillinger en given virksomhed står overfor.

  • Designe og gennemføre et problembaseret studie af en organisation med anvendelse af relevante teorier og modeller inden for erhvervsøkonomi og videnskabelig metode.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Demonstrere evne til at arbejde inden for rammen af problembaseret projektarbejde.

  • Anvende en tværfaglig tilgang og indgå i et professionelt samarbejde med den virksomhed, gruppen har fået tildelt

  • Opnået overblik over en større mængde data om en given virksomhed med det formål at skabe et grundlag for løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger med relevans for virksomheden.

  • Kombinere flere teorier og modeller på en for problemstillingen hensigtsmæssig måde, således at en virksomhed analyseres på baggrund af flere fagområder inden for erhvervsøkonomien.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Etablere og indgå i et forpligtende samarbejde med nøglepersoner i en given virksomhed.

  • fordybe sig i en eller flere problemstillinger og udarbejde forslag til løsning.

  • formidle forudsætninger for analyse, analyseproces og resultat både mundtligt og skriftligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde: "Den hele virksomhed" – integreret virksomhedsanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work: "The whole company" - integrated business analysis
ModulkodeBAEØK201713
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet