Finansiering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Følgende større emneområder indgår i undervisningen:

 • Opstille regnskabet med henblik på finansielle analyser

 • Generelle finansielle beregninger

 • Opstilling af budgetter, beregning af frit cash flow og opstilling af en række nøgletal

 • Virksomhedens valg af finansiering

 • Virksomhedens kapitalomkostning

 • Aktier og obligationer

 • Værdiansættelse af virksomheder

En stor del af kursets emneområder indgår som det teoretiske fundament for gennemførelse af værdiansættelsen af en virksomhed.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Indsigt i fagområdets teorier, begreber, modeller og metoder.
 • Viden om virksomhedens og aktionærernes forskellige finansielle problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Reflektere over og kritisk vurdere den teoretiske referencerammes anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

 • Identificere teoretiske og praktiske problemstillinger for virksomheder samt opstille og vælge løsningsmuligheder.

 • Anvende den teoretiske referenceramme til at analysere finansielle problemstillinger vedrørende virksomheder og aktionærer.

 • Analysere og konkludere på de fundne løsninger og herunder implikationerne for virksomheden og dens aktionærer

 • Gennemføre analyser og beregninger på praktiske og teoretiske problemstillinger i relation til en virksomhed og dens aktionærer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • Håndtere, hvordan viden og refleksion over fagområdets teoretiske referenceramme gør det muligt at forstå og arbejde med finansielle problemstillinger.

 • Analysere og vurdere resultater med hensyn til deres gyldighed, anvendelse og begrænsninger med henblik på at uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion baseret på de gennemførte analyser og beregninger.

 • Formidle viden og analyser inden for fagområdet samt kunne deltage og bidrage med løsning og drøftelse af konkrete finansielle problemstillinger i en virksomhed.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansiering
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancing
ModulkodeBAEØK201712
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet