Strategi og marketing inkl. projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indholdet i modulet tager afsæt i virksomhedens eksterne omgivelser og omfatter dels et arbejde med marketing og markedsanalyse og strategiske teorier, modeller og perspektiver inden for erhvervsøkonomi, og dels et projektarbejde, der har til formål at anvende disse teorier, modeller og perspektiver på en problemstilling inden for marketing. De studerende kan selv vælge, om projektarbejdet tager udgangspunkt i en casevirksomhed, konkret virksomhed, flere virksomheder eller organisationer eller brancher.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Erhverve viden om markeder, kunder, ledelse og organisationsforståelse, virksomhedsdrift, udvikling, styring og udnyttelse af informationssystemer, kommunikation, samt business policy og strategi.

  • Opnå viden om hvad marketing og markedsanalyse er.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for strategi og marketing.

  • Anvende og formidle erhvervsøkonomiske metoder og redskaber.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, have kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese, effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af kvalitative og kvantitative færdigheder.
  • Foretage en kritisk analyse af data, informationskilder og metoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategi og marketing inkl. projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategy and marketing incl. project
ModulkodeBAEØK201711
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet