Kvantitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet i kvantitativ metode omfatter deskriptiv statistik, sandsynlighedsregning, stokastiske variable og deres fordelinger, stikprøver, estimation, hypotesetest og sammenligninger af to populationer, variansanalyse, simpel og multipel lineær regression samt logistisk regression. Disse emner gennemgås først teoretisk, og dernæst trænes færdighederne gennem øvelser. Dette suppleres yderligere med en serie af forelæsninger med fokus på praktisk anvendelse af statistik i forhold til erhvervsøkonomiske problemstillinger. De temaer, der behandles, har fokus på virksomheders og organisationers samspil med og påvirkning af deres omgivelser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Erhverve teoretisk viden om statistik, herunder beskrivende statistik, sandsynlighedsregning, fordelinger, stikprøver, regressionsanalyse, usikkerhed samt tolkning på egne og andres resultater.

  • Opnå viden om anvendt statistik.

  • Identificere en viden om statistisk software til at kunne udføre statistiske analyser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • Anvende det statistiske modelbegreb således, at de er i stand til selvstændigt og i grupper, at formulere og udføre kvantitative analyser.

  • Anvende it baserede værktøjer til at udføre statistiske analyser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • Identificere, formulere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger ved hjælp af kvantitative analyser.

  • Foretage en kritisk fortolkning og evaluering af egnes og andres metoder, data og resultater i forbindelse med kvantitative analyser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative method
ModulkodeBAEØK201710
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet