Reklame og markedsføring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Reklame og markedsføring omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • reklame og markedsføring.

Læringsmål

Viden

  • om reklamernes og markedsføringens historiske og kulturelle position
  • om markedsføring og branding via forskellige medieplatforme og -kanaler.

Færdigheder

  • til at analysere reklamers og kampagners form og indhold i relation til målgruppeorientering
  • til at vurdere markedsføringens afsender- og modtagerforhold.

Kompetencer

  • til forstå og formidle reklame- og kampagnekommunikation i en større kulturel, digital og kommerciel sammenhæng
  • til at vurdere et kommercielt brand ift. afsenderintention og modtagerrelationer
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for reklame og markedsføring.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnReklame og markedsføring
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser. Opgaven bedømmes af eksaminator.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvertising and marketing
ModulkodeBADANSK2427
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet