Pragmatik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Sprog og medier omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

  • pragmatik.

Læringsmål

Viden

  • om en eller flere hovedretninger inden for pragmatikken
  • om pragmatikkens relevans i dag.

Færdigheder

  • i pragmatisk sprogbrugsanalyse
  • i at vurdere pragmatikkens betydning for analysen af afsender- og modtagerforhold.

Kompetencer

  • til at formidle en eller flere hovedretninger inden for pragmatikken
  • til at bruge pragmatikkens grundbegreber i nutidige sprogbrugsstudier
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet pragmatik.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPragmatik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPragmatics
ModulkodeBADANSK2426
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet