Nordisk verdenslitteratur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Nordisk verdenslitteratur omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • nordisk verdenslitteratur.

Læringsmål

Viden

  • om et udvalg af kanoniserede værker i nordisk verdenslitteratur eller et udvalg af nyere nordisk litteratur, der har fået internationalt gennemslag.

Færdigheder

  • i at forstå og analysere nordiske verdenslitterære værker i såvel deres nationale, historiske kontekst som i et bredere globalt perspektiv.

Kompetencer

  • til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange inden for det nordiske  verdenslitterære fagområde
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet nordisk verdenslitteratur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNordisk verdenslitteratur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNordic world Literature
ModulkodeBADANSK2425
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet