Medier og genrer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Medier og genrer omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • medier og genrer.

Læringsmål

Viden

  • om og kendskab til samspillet mellem medier og genrer i et historisk og teoretisk perspektiv 
  • om en eller flere centrale genrers grundlæggende virkemidler
  • om og forståelse for mediegenrer i skriftlige og/eller visuelle medier.

Færdigheder

  • i at analysere samspillet mellem genrer og medier
  • i at forklare nye mediegenrers digitale kontekst 
  • i at redegøre for grundlæggende genreteorier.

Kompetencer

  • til at formidle genrevalgs betydning for mediers grundlæggende virkemidler
  • til at inddrage den digitale kontekst omkring en mediegenre
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet medier og genrer.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier og genrer
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Genres
ModulkodeBADANSK2424
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet