Litterær praksis mellem medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Litterær praksis mellem medier omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litterær praksis mellem medier.

Læringsmål

Viden

  • om samspillet mellem litterær praksis og medier i et historisk og teoretisk perspektiv
  • om tværæstetiske og intermediale praksisformer, herunder digitale praksisformer.

Færdigheder

  • i at analysere litterær praksis mellem medier ud fra en historisk og teoretisk synsvinkel
  • i at betjene sig af videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til fagområdet litterær praksis mellem medier.

Kompetencer

  • til at forstå samspillet mellem litterære praksisformer og øvrige udtryksformer, herunder digitale former
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet litterær praksis mellem medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær praksis mellem medier
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Practice between Media
ModulkodeBADANSK2423
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet