Grammatik og kontekst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Grammatik og kontekst omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • grammatik og kontekst.

Læringsmål

Viden

  • om samspillet mellem grammatik og kontekst
  • om en eller flere centrale sprogvidenskabelige tilgange til samspillet mellem grammatik og kontekst.

Færdigheder

  • i at analysere samspillet mellem grammatik og kontekst
  • i at redegøre for én eller flere teorier om dette forhold.

Kompetencer

  • til at formidle samspillet mellem grammatik og kontekst
  • til at inddrage teoretiske argumenter for forholdet mellem grammatik og kontekst
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet grammatik og kontekst.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og kontekst
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar and Context
ModulkodeBADANSK2421
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet