Digital medieproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Digital medieproduktion omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • digital medieproduktion.

Læringsmål

Viden

  • om og indsigt i generelle vilkår for medieproduktion
  • om og praksiskendskab til digital medieproduktion.

Færdigheder

  • i at identificere en relevant medieproduktionel kontekst omkring en medietekst
  • i strukturere og reflektere over egen medieproduktion.

Kompetencer

  • til at formidle medieret indhold via en eller flere medieplatforme
  • til på et basalt niveau at tilrettelægge og producere digitalt medieindhold
  • til selvstændigt at kunne fortsætte egen faglige udvikling inden for fagområdet digital medieproduktion.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital medieproduktion
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig og praktisk hjemmeopgave på højst 5 sider og en praktisk medieproduktion. Hjemmeopgavens og medieproduktionens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Media Production
ModulkodeBADANSK2420
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i dansk
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet