Litterær tekstanalyse IV (Litteraturteoretiske tekster)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Litterær tekstanalyse IV (Litteraturteoretiske tekster) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litterær tekstanalyse.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i og sikkert overblik over grundbegreber, teorier og metoder inden for litterær tekstanalyse
  • om litterære og litteraturfaglige teksters placering i en metodologisk, teoretisk og historisk kontekst af såvel national som international karakter
  • om og indgående kendskab til forskellige litterære genrer og disses specifikke karakteristika samt evne til at forholde sig til originale litteraturteoretiske tekster.

Færdigheder

  • vidergående færdigheder i at foretage en kvalificeret, teoretisk og metodisk reflekteret analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
  • i selvstændigt at iagttage, analysere og anvende teoretiske og metodiske problemstillinger inden for litterær tekstanalyse samt evne til at forholde sig til originale litteraturteoretiske tekster
  • i selvstændigt at kunne diskutere og problematisere metoder og teorier inden for litterær tekstanalyse.

Kompetencer

  • til formidling af komplicerede litteraturanalytiske problemstillinger i en undervisningsmæssig eller anden formidlingsmæssig kontekst
  • til at reflektere over de gensidige kulturelle relationer, der betinger udviklingen af dansk litteratur i en international sammenhæng og under inddragelse af originale litteraturteoretiske tekster
  • til selvstændigt at fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litterær tekstanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitterær tekstanalyse IV (Litteraturteoretiske tekster)
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale på dansk, norsk eller svensk skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet litterær tekstanalyse. Besvarelsen skal være på mindst 5 og højst 6 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary Text Analysis IV (Theoretical Approaches to Literature)
ModulkodeBADANSK2416
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet