Litteraturhistorie III (1900 til i dag)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Eftersom der indgår erhvervet viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne ”Litterær tekstanalyse (Tekstanalytiske grundbegreber) og litteraturhistorie (Frem til 1800) I” og ”Litterær tekstanalyse (Litterære genrer) og litteraturhistorie (1800-1900) II”, anbefales det, at disse moduler eller tilsvarende er tilendebragt inden deltagelse i ”Litteraturhistorie III (1900 til i dag)”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Litteraturhistorie III (1900 til i dag) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • dansk litteraturhistorie fra 1900 til i dag.

Læringsmål

Viden

  • indsigt i og sikkert overblik over dansk litteraturhistorie fra oldtiden til i dag med udblik til en nordisk og videre international sammenhæng
  • indsigt i og sikkert overblik over et genremæssigt varieret udvalg af centrale danske litterære tekster frem til i dag
  • viden om litteraturhistorieskrivningens teori og historie.

Færdigheder

  • sikker færdighed i at foretage en teoretisk og metodisk reflekteret analyse og fortolkning af tekster fra forskellige tider og forskellige genrer i deres litteratur- og kulturhistoriske sammenhæng
  • sikker færdighed i at karakterisere og diskutere de væsentligste perioder og strømninger i dansk litteratur.

Kompetencer

  • til teoretisk og metodisk bevidst at diskutere forhold mellem tekster og deres kulturelle forankring
  • til at diskutere en litteraturhistorisk problemstilling i en veldisponeret og velfungerende form
  • til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet litteraturhistorie.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteraturhistorie III (1900 til i dag)
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende på baggrund af et udleveret tekstmateriale skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet litteraturhistorie.
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor.

Normeret prøvetid: 30 minutter inklusive votering.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Hjælpemidler må anvendes.
Den studerende må ikke tilgå internettet under forberedelsen, ligesom mobiltelefon ikke må medbringes.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterary History III (1900 until today)
ModulkodeBADANSK2414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet