Norsk og svensk

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Norsk og svensk omfatter kursusundervisning inden for fagområderne:

  • norsk/svensk sprog, norske/svenske medier og/eller norsk/svensk litteratur.

Læringsmål

Viden

  • kendskab til centrale aspekter inden for norsk med fokus på én eller flere af de tre dimensioner: sprog, medier og litteratur
  • kendskab til centrale aspekter inden for svensk med fokus på én eller flere af de tre dimensioner: sprog, medier og litteratur.

Færdigheder

  • i at læse og forstå norsk og svensk sprog
  • i at orientere sig i norsk og svensk litteratur
  • i at orientere sig inden for norske og svenske medier.

Kompetencer

  • til at sætte skandinaviske sproglige og litterære forhold ind i en danskfaglig kontekst
  • til at skaffe sig yderligere viden og færdigheder i forbindelse med norsk og svensk sprog, litteratur og mediekultur af såvel ældre som nyere karakter
  • til at formidle kendskab til norsk og svensk sprog, litteratur og mediekultur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNorsk og svensk
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNorwegian and Swedish
ModulkodeBADANSK2413
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet