Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Medievidenskab III (Medieplatforme og serialitet) omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

 • medievidenskab.

Læringsmål

Viden

 • videregående kendskab til medievidenskabelige teorier og metoder om digitale medieplatforme og serialitet
 • indsigt i medieplatformens og serialiseringens betydning samt en historisk forståelse for en serialiseret mediekultur
 • om medieplatformens og serialitetens betydning for medieproduktion-, -distribution og -reception.

Færdigheder

 • i videregående medietekstanalyse med særligt fokus på betydningen af serialitet og digitale medieplatforme
 • i at identificere nyere mediers og medieplatformes tvær- og transmedielle og/eller serialiserede karakter
 • i at forklare medieplatformens og serialitetens konsekvenser for afsender- og modtagerforhold
 • i kritisk at reflektere over egen formidling via en digital platform.

Kompetencer

 • til at vurdere en digital medieplatforms betydning for kommunikation og formidling
 • til at analysere seriel kommunikation på tværs af forskellige medieplatforme
 • til at identificere og at tage kritisk stilling til serialiseret medieindhold
 • til selvstændigt at tilrettelægge en videoproduktion til en digital platform.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskab III (Medieplatforme og serialitet)
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig og praktisk prøve.
Prøven har form af en individuel, skriftlig og praktisk hjemmeopgave bestående af et manuskript og et videoessay. Hjemmeopgavens skriftlige del skal være på højst 8 manuskriptsider (højst 4 normalsider), mens videoessayet skal være på mindst 7 og højst 10 minutter.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Studies III (Media Platforms and Seriality)
ModulkodeBADANSK2412
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet