Sprogvidenskabeligt projekt (Problemorienteret sprogbrugsanalyse)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Sprogvidenskabeligt projekt (Problemorienteret sprogbrugsanalyse) omfatter kursusundervisning samt et projektbaseret studie inden for et udvalgt emne inden for fagområdet:

 • problemorienteret sprogbrugsanalyse.

Læringsmål

Viden

 • om teorier, metoder og analytiske greb inden for forskellige sprogbrugstraditioner
 • om sprogbrugstraditioners tilgang til forholdet mellem sprogbrug, kultur og samfund
 • særlig indsigt i et selvvalgt emne inden for empiriske sprogbrugsstudier på baggrund af et selvstændigt formuleret og velafgrænset projekt.

Færdigheder

 • i at tilrettelægge og gennemføre et større, empirisk sprogbrugsstudium inden for et selvvalgt forskningsområde
 • i at indsamle, behandle, kvalificere og analysere forskellige typer sprogbrug
 • i at udvælge relevante teorier og metoder til empirisk sprogbrugsanalyse
 • i at definere og analysere problemstillinger inden for sprogbrugsstudier.

Kompetencer

 • til at formidle og forholde sig kritisk til opnået viden om sprog- og sprogbrugsteori, -metode og -analyse
 • til kritisk refleksion i mødet med forskellige typer sprogbrug og disses relation til kultur- og samfundsproblematikker
 • til at identificere og analysere sprogbrug i et problemorienteret samfundsperspektiv
 • til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for fagområdet problemorienteret sprogbrugsanalyse.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogvidenskabeligt projekt (Problemorienteret sprogbrugsanalyse)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig gruppeprøve.
Prøven tager udgangspunkt i et af én eller flere studerende udarbejdet projekt på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.

Normeret prøvetid:
20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt 1½ time. 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Linguistics (Problem-oriented Analysis of Language Usage)
ModulkodeBADANSK2410
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet